1326 yılında Bursa’da doğmuş olan 1. Murad’ın babası Orhan Gazi annesi Bizans asıllı olan Nilüfer Hatun’dur. İlk eğitimini annesi Nilüfer Hatun’dan alan 1. Murad daha sonraları ise: Bursa Medreselerinde ilim ve sanat üzerine eğitim gördü. Sultan 1. Murad, gayet sakin bir insandı.

Nazik ve sevimli olmasından dolayı halk tarafından çok sevildi. Âlimlere ve sanatkarlara çok hürmet gösterirdi. Fakirlere şefkatli davranır, kimsesizlere çok iyi davranmasıyla bilinirdi. 1. Murad uzun boylu ve adaleli bir vücuda sahipti. Çok sade giyinmesiyle bilinir ve kırmızı zeminli beyaz elbiselerden çok hoşlanırdı.

Çok zeki olan 1. Murad dahiliği ile tanınmaktadır. Çok iyi bir asker olan 1. Murad, tam bir devlet adamıydı. Hayatı boyunca tedbirli olan 1. Murad, tüm hayatı boyunca plan içerisinde yaşadı ve yaptığı programları hep uyguladı. 1. Murad, Bizans kalesi tarafından Kafir olarak adlandırılırdı. Ve İsa düşmanı olarak anılırdı. Fakat fethettiği yerlerde yaşayan Hıristiyan halkına karşı, Papa’dan bile daha iyi davranmasından ötürü, Hıristiyan halk tarafından çok sevildi.

1. Murad zamanında bir çok kervansaray, cami, han, hamam, çeşme ve köprü yaptırdı. Çok sayıda Bursa’da Camiler ve Medreseler yaptırdı.

Babası Orhan Gazi’nin ölümünde 95.000 kilometre kare olan toprak sınırlarını, 500.000 kilometreye kadar genişleten 1. Murad, çok iyi bir devlet adamıydı.

1389 tarihinde Birinci Kosova savaşında, Sırp Kralı LAzar’ın damadı tarafınca hançerlenerek şehit oldu.