Değerli ziyaretçimiz öncelikle askerlik hizmetini yerine getireceğinizden dolayı içinizde tarif edilemez mutluluk duyuyor olmalısınız. Atalarımızın kanlarıyla sulanan bu kutsal topraklarda bu kutsal emanetin sırasının size geldiğini unutmayın. 450 gün boyunca vatan sizden hizmet bekliyor olacak.

Öncelikle 2014 Celp Dönemlerini İndirmek İçin Tıkla.

Celp dönemlerini daha ayrıntılı görmek istersen http://www.asal.msb.gov.tr/ adresinden de bakabilirsin.

1994 doğumlu ve 2014 yılında askere gideceklerle ilgili birkaç hususu belirtelim. 1994 doğumluların askerlikle ilgili yükümlülükleri 01.01.2013 tarihi itibarı ile başlayacaktır. 1994 doğumlular 2013 yılında muayenelerini olacak ve 2014 yılında askere gideceklerdir.

İLK YOKLAMA

Bu yıl askerlik çağına girenlerin yani 1994 doğumluların nüfus kayıtlarındaki bilgileri içeren ilk yoklama kimlik çizelgeleri 1-30 Nisan tarihleri arasında, nüfusa kayıtlı olunan yerin köy veya mahalle muhtarlıkları ile askerlik şubelerinde askıya çıkarılmak suretiyle ilân edilir.

Askı süresi içinde, ilk yoklama kimlik çizelgelerini incelemeniz, isminiz yoksa veya kimlik bilgileriniz hatalı veya eksikse, gerekli düzeltmeleri yaptırmak üzere, 15 Mayıs tarihine kadar nüfus idaresine başvurmanız gerekmektedir.Çizelgedeki kimlik bilgilerinde hata veya eksik bilgi bulunmayanların ikâmet adreslerini listelere yazdırmaları yeterlidir.

SON YOKLAMA

Askerlik şubeniz; 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasındaki herhangi bir günde sizi yoklamaya davet eden “Son Yoklama Çağrı Tebligatı”nı adresinize gönderecektir. Herhangi bir nedenle, çağrı tebligatı elinize ulaşmasa dahi; bulunduğunuz yer askerlik şubesine müracaat ederek, yukarıdaki tarihler arasında yoklamanızı yaptırmanız gerekmektedir.

Nüfusa kayıtlı olduğunuz il ve ilçe dışında ikâmet etmekte iseniz bu tebligat ile birlikte bölgesinde bulunduğunuz askerlik şubesine başvurunuz.