……………… ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
ADLİ TIP BÖLÜM BAŞKANLIĞI’NA

Davacı …………. vekili tarafından davalı …………… aleyhine Mahkememize açılan boşanma davasının yapılan açık yargılamasının sonunda verilen ara karar gereğince;
Yukarda resmi bulunan, onaylı olarak ve sol kolu dirsek altından mühürlü olarak Başkanlığınıza sevk edilen davalı …………. Mahkememiz mübaşiri ……………. ile gönderilen tüm raporların tetkiki ile, ……………..’ün hastalığının kaç seneden beri devam ettiği, iyileşmesinin mümkün olup olmayacağı ve yakalandığı hastalığın aile birliğini çekilmez kılacak derecede bulunup bulunmadığının tesbit edilerek bu yolda hazırlanacak heyet raporunun Mahkememize yargılamanın atılı bulunduğu …./…/……. tarihinden evvel gönderilmesi önemle rica olunur.

……/……/….

Hakim