Çarkıfelek
(fırıldakçiçeği)
: Çarkıfelekgillerden; çiçekleri
tekerlek biçiminde, sarmaştığı için duvar kenarlarına ve
kameriyelere ekilen bir çeşit süs bitkisidir. Hekimlikte
yapraklarının üst kısımları kullanılır.