20130120-084555.jpg

Dünyada sualtı solunum cihazları, ilk kez İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa’da, kaptan Jacques Cousteau tarafından geliştirildi. Cousteau, Fransız Donanması’nda görev yaparken, sualtında uzun süre kalabilmenin
çarelerini araştırıyordu. Sualtında, her on metrede, basınç bir atmosfer yükseliyordu. Her hangi bir derinlikte, ciğerlerin içindeki ve dışındaki basınç, birbirine denk olmazsa, dalgıcı ölümcül tehlikeler bekliyor ve vurgun yemesine sebep oluyordu.

1942 yılında Cousteau, mühendis arkadaşı Emile Gagnan’la birlikte yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemle, suyun derinliği de hesap edilerek, dalgıcın istemine göre, otomatik olarak ciğerlere hava pompalanıyordu. Aygıt, son derece basitti ve sudaki ağırlığı, yok denecek kadar azdı. Savaş sona ermeden önce, bu aygıtı kullanan kurbağa adamlar, düşman gemilerine büyük zararlar verdiler. Günümüzdeki sualtı solunum aygıtları, askeri, ticari ve sportif amaçlarla geniş ölçüde kullanılmaktadır.

Kaynak: www.mertada.com