Malum mahkeme ile işiniz olunca dava açabilmeniz için dava dilekçesi vererek adli işlemlerin başlatılmasını sağlıyorsunuz. Peki dava dilekçesi nedir, dava dilekçesinde nelerin mutlaka bulunması lazımdır, dava dilekçesine bir örnek vererek bu konuyu andınlatmak istiyorum.

En basit anlatımla , mahkemenin bir davaya bakabilmesi için davacının talebini yazılı olarak bildirdiği belgedir.

Hukuk davalarında dava dilekçesinde şu hususlar bulunmalıdır:

1. Tarafların, kanuni temsilcilerinin veya vekillerinin ad ve adresleri,
2. Davanın konusu
3. Davacının iddiaları ve delilleri
4. Hukuki sebeplerin özeti
5. İddia ve savunma
6. Cevap süresi
7. İmza

Dava dilekçesinde biraz daha açarsak aşağıdaki hususlar bulunur:

Dava dilekçesi davalı sayısından bir fazla dilekçe île açılır, Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur;

  • Tarafların ve varsa kanuni temsilci veya vekillerinin ad ve soyadlarıile adresleri
  • Açık bir şekilde dava konusu,
  • Davacının iddiasının dayanağı olan bütün olayların sıra numarası altında açık özetleri
  • Delilerin nelerden ibaret olduğu
  • Hukuki sebeplerin özeti,
  • Açık bir şekilde iddia ve savunma,
  • Karşı tarafın hangi sürede cevap verebileceği. Cevap süresi 10 gündür. Ancak dava dilekçesinde sürenin belirtilmemiş olması dava di­lekçesinin iptalini gerektirmez.
  • Sonuç: Dava dilekçesinin sonuç kısmında davacı neye hükmedilme­sini istiyorsa onu yazar. Eğer tamamlayıcı mahiyette istekleri varsa(faiz,masraf,nafaka gibi) bunları da açıkça yazması gerekir.
  • Davacının veya varsa kanuni temsilcisinin yahut Vekilinin imzası bulunması gerekir

 

Örnek Dava Dilekçesi :

 

Beyoğlu Aile Hukuk Mahkemesine

Davacı Mustafa İnan

Kader Çıkmazı No 79 Beyoğlu

Davalı: Nurten İnal

Sal Köprü Sokak No:28 Malatya

Konu: Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Talebidir

Olaylar: Davalı eşim ile 1990 tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden Ay­han isimli bir çocuğumuz oldu. Bundan 5 sene önce eşime bazı ruhi sıkın­tılar gelmeye başladı. Gittiğimiz bütün doktorlar hastalığın tedavisinin mümkün olmadığını söylediler. Bu 5 senelik süre içinde eşim çeşitli tarih­lerde tedavi gördü. Ancak rahatsızlığı geçmedi. Müşterek bir hayatı devam ettirmemizin imkanı yok. Esasen davalı eşim ailesinin bakım ve gözetimi altında Baba evinde kalmaktadır. Boşanmamız bir zarurettir.

Hukuki Sebepleri: Medeni Kanun ve diğer ilgili mevzuat İspat Delilleri Şahitler ve diğer deliller

Cevap Müddeti: 10 Gün

Sonuç: Yukarıda açıkladığım nedenlerle ve davanın seyri sırasında din­leteceğim şahit beyanları da göz önüne alınarak boşanmamıza ve müşterek çocuğumuzun velayetinin tarafıma tevdiine karar verilmesini arz ederim.

Davacı Mustafa İnan