Günümüz modern çağının getirdiği yenilikler, demir çelik ve benzerleri metallere olan talebin belirgin bir şekilde artışına sebep oldu. Teknolojinin oldukça gelişmesi, otomotiv sektörünün hızla büyümesi ve benzerleri demir-çelik sektörünün olan talebin artığının bariz kanıtları olarak gösterebilir.

Dünden bugüne artan talepler elbette ki demirin fiyatını artırmıştır. Demir fiyatlarındaki 2014’ün başından beri gözlenen artış bu durumun kanıtı mahiyetindedir. Bu artış doğal olarak demir hurda fiyatlarına da yansımıştır. Geri dönüşüm ile tekrar kazanılan demir hurdalar firmalara çok uygun fiyatlarla üretim yapma imkanı sağlamaktadır. Bu sebeple firmaların demir hurdalara duyduğu ihtiyaç ve talebi de artırmıştır.

Demir hurda fiyatlarının belirlenmesine yol açan bu durum, demir hurdaların işlenmesine yarayan elektrikli ark ocaklarının da artmasıyla birlikte sektörde her geçen gün biraz daha etkili rol oynamaktadır. Unutmamak gerekir ki, demir hurda çeşitleri de demir hurda fiyatlamasına etki eden bir diğer faktördür. Bu etken de göz önünde bulundurulduğunda demir hurda fiyatlarını etkileyen iki ana unsur olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Piyasadan hurda demir almak isteyen hurda tüketicileri bu sektörde iş yapan firmalarla anlaşarak ihtiyaçlarını karşılımaktalar. Firmaların verdikleri fiyatları kıyaslayarak en uygun olanı tespit edilip, ortaya çıkan ihtiyacı verimli bir biçimde bu şekilde karşılayabilirler.