Kİmİ aileler tarafından yeterince
önemsenmese de hiperaktivite çocukların geleceği için ciddi
sorunlara yol açabiliyor. Yeterince zeki olmasına rağmen
kapasitesinin altındaki eğitime mahkum olan bu çocuklar hatta kimi
zaman toplum dışına itilebiliyor. Anadolu Sağlık Merkezi’nden Çocuk
ve Ergen Psikiyatristi Dr. Zafer Atasoy, dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğunu anlatıyor. Günlük dilde ‘Dikkat
eksikliği’ olarak tanımlanan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Bozukluğu, üç alanı kapsar, dikkat sorunları, aşırı hareketlilik ve
dürtüsellik. Kimi çocuklarda dikkat sorunları, kiminde aşırı
hareketlilik ve dürtüsellik daha belirgin olarak ön planda yer
alabilir. Erkek çocuklarda hareketliliğin daha sık görüldüğü, buna
karşın kızlarda da dikkatsizliğin daha sık olduğu
bilinmektedir.

SEBEBİ KESİN OLARAK BİLİNMİYOR
Dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin ortaya
çıkmasına neden olan durum henüz kesin olarak gösterilmemiştir.
Beyin dokusunda hücreler arasında iletişimi sağlayan
nörotransmitter adı verilen kimyasal maddelerin (Dopamin,
adrenalin, noradrenalin, serotonin ve diğerleri) düzeylerindeki
değişiklikler, beyin işlevlerinin düzenlenmesindeki aksamalar bu
tablonun sorumluları olarak görülmektedir. Yapılan çalışmalarda
ailesel bir geçişten söz etmek de mümkündür. Bazı ailelerde bu
rahatsızlığın görülme sıklığı diğerlerine göre 8-10 kat fazla
bulunmuştur. AİLELER NASIL ANLAYABİLİR?
Yaşıtı arkadaşlarının sergilediği dikkat
performansına göre düşüklük sergilemesi bu durumu akla
getirmelidir. Ayrıca, detaylara dikkat etmeme, ödevlerde dikkatsiz
hatalar yapma, oyun ve görevlerde dikkati sürdürememe, okul
ödevlerini bitirememe, dinlemez gibi görünme, zihinsel performansı
sürdürmede zorluklar sergileme, eşyaları kaybetme, dış uyaranlarla
dikkatin dağılması, unutkanlıklar gibi belirtiler de gözden
kaçmamalıdır. Dikkat eksikliğinde en önemli sorun çocuğun bu
nedenle eğitim imkanlarından yeteri kadar yararlanamamasına yol
açar. Bu durumda da içinde bulunduğu toplumda hak ettiği yeri
alamaz ve toplum dışına itilebilir. TEDAVİ NE ŞEKİLDE
YAPILIR?
Tedavide öncelikle çocuğun tıbbi ve ruhsal
olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirme ne denli
sağlıklı yapılmışsa tedavi de o denli başarılı ve olumlu gelişir.
İlaç tedavisinde uygun seçeneklerle etkin ve hızlı sonuçlar almak
mümkündür. Bu nedenle sağlıklı bir izleme gereklidir. Eş zamanlı
olarak çocukla birlikte olan erişkinlerin ona yönelik tutum ve
davranışlarında sergileyeceği olumlu değişikler önemli yer
tutar.