Doğa; tüm canlılara yaşama imkânı sunan ve sürekli olarak belirli bir sistem içerisinde kendisini yenileyen kusursuz bir dengedir. Sadece insanlar değil birçok canlı bu sistem içerisinde yaşamını sürdürmektedir. İnsanoğlu yaşamı boyunca doğayla ilgili birçok bilgiyi keşfetmek adına kendisini sürekli bir arayış içerisinde bulmuştur. Bunu en önemli sebebi insanoğlunun yapısı gereği bilmedikleri konuları sürekli olarak araştırma içgüdüsüne sahip olmasından kaynaklanmaktadır.

 

İnsanoğlu yaşadığı doğada hayatını kolaylaştıracak bilimsel keşif ve araştırmalar doğroltusunda bir yol haritası izlemektedir. Yaşadığımız doğayı korumak sadece biz insanoğlu için değil, diğer canlıların da yaşamlarını sürdürebilmesi açısından son derece önemlidir. Doğadaki yaşam çarklarının durdurak bilmeden dönebilmesi için tüm insanlığa çok önemli sorumluluk ve görevler düşmektedir. Doğa kusursuz işleyen bir sistemin dengesidir. Bu olağan üstü ve kusursuz sistemin adı ise ekosistemdir. Tüm canlılar yaşamları boyunca bu sisteme dahil olmaktadırlar. Mesela; bazen televizyonlarda izledimiz belgesel programlarında doğadaki yırtıcı hayvanların diğer hayvanları avlayarak onları öldürdüğünü görebiliriz. Bu durumu her ne kadar vahşet olarak nitelendirsek de aslında bunun bir ekosistemin işleyişi olduğu düşüncesini çoğu zaman aklımızın ucundan bile geçirmeyiz. Çünkü görsel olarak bizim algıladığımız daha çok doğanın diğer canlılara karşı çok acımasız olduğu kanısıdır. Oysa ki insanoğlunun doğaya verdiği zararı düşünecek olursak bu durumun biz insanlar da dahil doğadaki tüm canlılar için çok daha ciddi bir tehlike arz ettiği sonucuna varabiliriz. Dağ, nehir, ova, deniz, göller, akar sular ve daha bunlara benzer birçok unsur doğanın kendi bünyesindeki unsurlarından bazılarıdır. Fakat bu unsurlar ne yazık ki insanoğlu tarafından adeta yok olmaya yüz tutmaktadır. Yapılan birçok bilimsel araştırmalar doğadaki birçok su kaynaklarının ve canlı türlerinin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı sonucunu göstermektedir. Ayrıca yapılan kimyasal ve nükleer silah denemeleri sonucunda ozon tabakasındaki yara gün geçtikçe daha da büyümektedir. Bu olaylara zincirleme olarak da kuzey kutbundaki buzulların erimesi, mevsimlerin normal dengesinin dışına çıkması, kutuplarda yaşayan birçok canlı türünün yaşamının tehlikeye girerek neslinin yok olmaya yüz tutması kaçınılmaz acı bir gerçektir. Benzer şekilde denizlerde insanların yapmakta oldukları bilinçsizce avlanma sonucunda birçok deniz canlısı yok olmuş ya da yok olma tehlikesi içerisindedir. Deri sektöründe kürk yapımı için son derece önemli olan ve ham madde olarak da kullanılan leopar, kaplan, kurt, timsah gibi daha bunlara benzer birçok canlı türünün yaşama hakkı ne yazık ki insanoğlu tarafından elinden alınmaktadır. Tüm bunların sonucunda da kusursuz bir sistem olarak adlandırılan ekosistemin işleyiş dengesi ne yazık ki hasar görmeye başlamaktadır. Doğadaki birçok enerji kaynağı da insanoğlu tarafından bilinçsizce tüketildiği için yok olmaya yüz tutmuştur. Fakat tüm bunlara rağman doğa biz insanoğluna yine de insaflı ve cömert davranmaktadır. Aynı zamanda dünyaca ünlü sivil toplum kuruluşlarından da birçoğu sosyal sorumluluk projeleri adı altında doğayı korumaya yönelik faaliyet ve planlarını hayata geçirerek doğal dengenin korunması konusunda önemli çalışmalara imza atmışlardır. Doğa tüm canlıların ortak yaşam hakkıdır ve herkes tarafından korunmalıdır. Yeşil alanlar yok edilmemeli canlılar oksijensiz bırakılmamalıdır. Kullanılmayan pil, plastik maddeden yapılmış birçok ürün çöp olarak doğaya gelişi güzel atılmamalı geri dönüşümü sağlanmalıdır. Çünkü doğaya çöp niteliğinde atılan her pil veya plastik madde zamanla toprağa  kimyasal içeriklerinden dolayı ciddi zararlar verebilmekte ve toprağın verimsiz bir hale gelerek çoraklaşmasına neden olabilmektedir.

Hiç şüphesiz yaşadığımız doğa içerisinde onu korumaya yönelik görevlerimizi yerine getirebilirsek ekosistemin tekrardan aksamadan işleyişini sağlamış olabileceğiz. Böylece doğanın tüm canlılar için ne derece de bir öneme sahip olduğunu çok daha iyi anlamış olabileceğiz. Aksi halde insanlığın doğanın yok oluşuna şahit olması kaçınılmaz acı bir gerçek olacaktır.