BRPGE9Yeryüzünde görülen iklim tipleri, temel olarak 3’e ayrılmaktadır. Bu ana iklim tipleri ise şunlardır;
– Sıcak İklimler
– Ilıman İklimler
– Soğuk İklimler
3 ana tip şeklinde görülen iklim çeşitleri ise, kendi içinde farklı iklimlere ayrılmaktadır.
1. SICAK İKLİMLER
* Ekvatoral İklim; Ekvatoral iklim, ekvator çevresinde, teknik olarak 0° – 10° kuzey ve güney enlemleri şeklinde tabir edilen noktalar arasında görülmektedir. Yıllık olarak ortalama sıcaklık, 25° civarındadır. Yıllık sıcaklık farkı ise, oldukça az ölçülmekte, genellikle de 2° ile 3°C’yi geçmemektedir. Yıllık bazda ölçülen yağış miktarı ise, 2000 mm’den fazla olmaktadır. Bu iklim tipinde, her mevsim yağış gözlemlenmekle birlikte, özellikle ekinoks tarihlerinde ise, yağış miktarı maksimum düzeye ulaşmaktadır. geniş yapraklı ormanların yer aldığı coğrafyada, bitki örtüsü de oldukça gürdür. Ekvatoral iklim tipi, aşağıdaki bölgelerde etkili olmaktadır;

genel_iklim

genel_iklim

– Amazon ve Kongo havzalarının oldukça büyük bir kısmında
– Gine Körfezi’ne yakın alanlarda
– Endonezya ile Malezya ülkelerinin çok büyük bölümlerinde
* Tropikal İklim; Tropikal iklim tipi, 10° – 20° kuzey ve güney enlemleri arasındaki alanın tamamında ve 0° – 10° enlemlerinin içinde yer alan ve rakım olarak 1000 metreden yüksek olan kısımlarda etkili olmaktadır. Ekvatoral kuşak ile çöl toprakları arasında yer alması ile, bir geçiş iklimi özelliğine de sahiptir. Tropikal iklim tipinin yıllık ortalama sıcaklık değeri, 20°C civarındadır. Ölçülen yıllık sıcaklık farkı ise, 4° – 5°C’dir. Yıllık ortalama yağış miktarı, 1000 mm. ile 2000 mm. arasında değişmektedir. Bu iklim tipinde, yaz ayları yağışlı ve kış ayları kurak geçmektedir. Yüksek boylu ve gür bitkilerden oluşan savanlar, bu iklim tipinin hüküm sürdüğü coğrafyanın doğal bitki örtüsünü oluşturmaktadır. Tropikal iklim, genel olarak şu ülkelerde etkili olmaktadır;
– Sudan
– Çad
– Nijerya
– Mali
– Moritanya
– Brezilya
– Venezuela
– Kolombiya
– Peru
– Bolivya
* Muson İklimi; Muson iklimi, aynı isimli rüzgarların etki alanında kalan bölgelerde görülmektedir. Yıllık ortalama sıcaklık, 15° – 20°C civarında tespit edilmektedir. Yıllık sıcaklık farkı, 10°C dolaylarında ölçülmektedir. Yıllık ortalama yağış ise, 2000 mm. civarındadır. Yaz aylarında toprağa düşen yağış miktarı, tüm yılın yağışlarına oranlandığında, %85’lik bir oran ortaya çıkmaktadır. Kış mevsimi ise, oldukça kurak şekilde geçmektedir. Bu iklim tipinin doğal bitki örtüsü, yazın oldukça yeşil olan; ancak kışın yaprak döken ormanlardır. Bölgede, yağışların az olduğu alanlarda ise, savanlar görülebilmektedir. Muson iklim tipi, aşağıdaki coğrafyalarda görülmektedir;
– Güney Hindistan
– Güney Çin
– Güneydoğu Asya
– Japonya
– Mançurya
* Çöl İklimi; çöl iklimi genel olarak, dönenceler etrafında, Asya ve Kuzey Amerika kıtalarındaki karaların iç bölümlerinde ve Güney Amerika kıtasında görülmektedir. Çöl ikliminin en belirgin özelliği ise, yağışların neredeyse hiç olmamasıdır. Ayrıca, çöllerdeki nem oranının yetersizliği, günlük sıcaklık farkının büyümesine de en büyük sebebi oluşturmaktadır. Bu sıcaklık farkları o kadar büyük olabilmektedir ki, yer yer 50°C’yi bulan farklılık değerleri ölçülebilmektedir. Yine ölçümler neticesinde, yıllık yağış miktarı 100 mm.’nin altında tespit edilmektedir. Çöl ikliminin doğal bitki örtüsü ise, bir takım kurakçıl otlar ve kaktüs bitkileridir. Dünya’nın başlıca çöl alanları ise şu şekilde sıralanabilmektedir;
– Afrika’da B. Sahra,
– Ortadoğu’da Necef,
– Asya’da Gobi, Taklamakan,
– Avustralya’da Gobbon ve Gibson,
– Güney Afrika’da Kalahari ve Namib,
– Güney Amerika’da Patagonya, Atacama
– Peru
2. ILIMAN İKLİMLER

ekvatoral_iklim

ekvatoral_iklim

* Akdeniz İklimi; Genellikle 30° – 40° enlemlerinin arasında kalan bölgelerde görülmektedir. Ülkemizde de rastlanan bu iklim tipinde, yazları sıcak ve kurak; kışları ise ılık ve yağışlı geçmektedir. Akdeniz ikliminin bir başka özelliği de, yıllık ortalama sıcaklık değerlerinin 15° – 20°C olmasıdır. Yıllık sıcaklık farkı ise, 18°C civarında ölçülmektedir. Akdeniz iklim tipinde, yıllık yağış miktarı ortalama 600 mm. – 1000 mm. arasında değişmektedir. Yağışların büyük bölümü kış aylarında, az olan kısmı ise yaz aylarında görülmektedir. Bu iklim tipinin karakteristik bitki örtüsü, makilerdir. Maki, sürekli yeşil kalabilen, aynı zamanda kısa boylu, sert yapraklı ve kuraklığa dayanabilen bir yapıya sahiptir. Başlıca maki türleri arasında, mersin, defne, zeytin, süpürge çalısı, ardıç gibi bitkiler sayılabilmektedir. Akdeniz ikliminin çok belirgin şekilde görüldüğü alanlar ise aşağıda sıralanmıştır;
– Güney Portekiz
– Afrika’nın güneyindeki Kap Bölgesi
– Avustralya’nın güney bölgeleri
– Orta Şili
– Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaleti
* Okyanusal İklim; Bu iklim tipi, genel olarak, 30° – 60° enlemleri arasında yer alan kara parçalarının batı kıyılarında görülmektedir. Yaz ayları çok sıcak, kış ayları ise çok soğuk olmamaktadır. Yıllık sıcaklık ortalaması, yaklaşık 15°C’dir. Yıllık sıcaklık farkı ise, yaklaşık olarak 10°C’dir. Okyanusal iklimdeki yıllık yağış ortalaması, 1500 mm.’dir. Bu iklim tipindeki en belirgin özellik ise, yağışın en çok düştüğü mevsimin sonbahar olmasıdır. Bu iklim tipinin doğal bitki örtüsünü, yayvan ve iğne yapraklı ağaçların oluşturduğu ormanlar meydana getirmektedir. Okyanusal iklim, şu bölgelerde görülmektedir;
– Batı Avrupa
– Kuzey Amerika’nın kuzey batı bölgesi
– Güney Şili
– Avustralya’nın kuzey doğusu bölgesi
– Yeni Zelanda
* Karasal İklim; Karasal iklim, 30° – 65° enlemleri arasında kalan karaların, deniz etkisinden uzak olan iç bölgelerinde ve bu kıtaların doğu kısımlarında görülmektedir. Karasal iklim tipinde, kış ayları oldukça soğuk geçmektedir. Ayrıca kış ayları, çok uzun sürmektedir. Yaz aylarının ise sıcak geçtiği iklim tipinde, yıllık sıcaklık ortalaması 0° – 10°C arasında değişmektedir. Yıllık sıcaklık farkı ise, 20° – 40°C civarında ölçülmektedir. Karasal iklimdeki yıllık yağış miktarı da, 500 mm. – 600 mm. civarındadır.
Karasal iklimdeki yıllık yağışlar incelendiğinde, en sık yağış alan zaman diliminin yaz aylarına denk geldiği; buna karşın en az yağışın da kış aylarında toprağa düştüğü görülmektedir. Bu bilgiye ek olarak, kış yağışlarının daha çok kar şeklinde gerçekleştiği bilgisi de verilebilir. Bu iklim tipinin doğal bitki örtüsü ise, iğne yapraklı ormanlardır. Yağışın az görüldüğü alanlarda ise, bozkırlar (step) görülmektedir. Sibirya ve Kanada coğrafyalarında, iğne yapraklı ormanlara “tayga ormanları” ismi verilmektedir. Dünya ormanlarının yaklaşık %15’lik kısmını, tayga ormanları oluşturmaktadır. Karasal iklim, şu bölgelerde etkili olmaktadır;
– Sibirya
– Kanada
– Doğu Avrupa
* Step İklimi; Bir geçiş iklimi özelliğine sahip olan step ikliminde, yıllık sıcaklık farkı 15° – 30°C aralığında ölçülmektedir. Bu iklim tipinde, yıllık yağış miktarı 300 mm. – 500 mm. seviyesindedir. Yine yağışlar incelendiğinde, bu tip iklimlerde en çok yağışın yazın ve ilkbaharda düştüğü görülmektedir. Step ikliminin doğal bitki örtüsü ise, yağışlı mevsimde yeşeren, kurak mevsimde de sararan steplerdir (bozkır). İnsanların ormanları yok etmesi ya da yakması ile oluşturdukları bozkırlara ise “antropojen bozkır” ismi verilmektedir.
3. SOĞUK İKLİMLER

* Tundra İklimi (Kutupaltı İklimi); Genellikle 65° – 80° kuzey enlemleri arasında görülen tundra ikliminde, tipik olarak sıcaklığın çok düşük olduğu göze çarpmaktadır. Bu iklim tipinin hüküm sürdüğü topraklarda, en sıcak ayın sıcaklık ortalaması 10°C’yi bile bulamayabilmektedir. Kış aylarında ölçülen sıcaklık değerleri ise, -30°C ile -40°C’lere kadar inebilmektedir. Yıllık sıcaklık farkı, 65°C’yi bulabilmekteyken, bu iklim tipinin yağışları ise, yıllık olarak ortalama 200 mm. – 250 mm. civarındadır. En çok yağış, yaz aylarında görülmektedir. Tundra ikliminin doğal bitki örtüsü ise çalı, yosun ve yazın yeşeren kurakçıl otlardan oluşmaktadır. Bu bitkilerin geneline de tundra ismi verilebilmektedir. Tundra iklimi, şu bölgelerde görülmektedir;
– Avrupa’nın kuzey kıyıları
– Kuzey Sibirya
– Kuzey Kanada
– Grönland Adası kıyıları
– Orta kuşaktaki yüksek dağların olduğu coğrafya
* Kutup İklimi; Kutup iklimi, adından da anlaşılacağı üzere, karlar ve buzullarla kaplı olan kutup bölgelerinde görülmektedir. Kutup ikliminin sıcaklık ortalaması, yıl boyunca 0°C’nin altında ölçülmektedir. Genel olarak ise sıcaklık, -40°C’lerde gezmektedir. Bu iklimdeki yıllık sıcaklık farkı ise, 30°C dolaylarındadır. Gözlemlenen yağışlar oldukça az gerçekleşmektedir. Ayrıca yağış tipi, kar şeklindedir. Ortalama yağışın 200 mm. civarında tespit edildiği kutup ikliminde, bitki örtüsü yoktur. Kutup iklimi, şu bölgelerde görülmektedir;
– Kuzey Kutbu çevresi
– Grönland Adası’nın iç kısımları
– Antarktika

Esinlenilen Kaynak http://canberktabakoglu.blogcu.com/yeyuzundeki-iklim-tipleri/6587793