İnsanlık var olduğu günden beri var oluşunu sürdürebilmek için, gerek birbiriyle gerek doğayla savaştı durdu. Doğa da bulunan canlıların içinde bize faydası olduğu gibi zararı da olan bazı mikroskobik canlılar da zamanla gücü, etkisi ve işleyişi değişen büyük bir tehdit oluşturmaya devam etti.

Son zamanlarda etkisini arttıran ve insanlara acı çektiren bu hastalık bütün ilgiyi üstüne çekti. Epilepsi, beyinsel hücrelerin, anormal bir şekilde fazla elektriklenmesi sonucunda girilen hastalık durumudur. Vücudun anormali çalışması veya doğanın üzerimizde ki kötü bir tepkisi de yol açabilir bu duruma. Bireyin kişisel yapısı veya çevresel faktörleri sonucunda farklılık gösterecek şekilde duygularını, davranışlarını fiziksel veya duygusal yollarla etkileyen hastalık biçimidir. Cinsiyet ayrımı yapmayan bu hastalık kadın, erkek göz etmeden insanlara varlığını belli edebilir. Çocuk, genç, yetişkin yaşlı fark etmeden her kesim insanlarda görülebilir.

Ama tarihsel süreç ve yaşantılardan görüldüğü üzere en fazla, en genç ve en yaşlı insanlarda fazlalık gösterir. Kişilerde, kendine veya çevreye zarar vermesiyle de bilinir. Vücutta oluşan elektriksel gücün verdiği acı yüzünden kendini kaybeden insanlar çevreye veya kendine zarar verebilir. Bu duruma ise epileptik nöbet denir. Nöbet geçiren her insan epilepsi hastası değildir. Veya her epilepsi hastası nöbet geçirmek zorunda değildir. Ama çoğunlukla epilepsi hastaları nöbet geçirdiği için bu durum böyle kabul edilmiştir.

Kişiler nöbet esnasında şiddete meyilli olduğu için ilaç tedavisi veya psikolojik tedavi uygulanması gerekilebilir. Çünkü kontrol altına alınmayan hastalar çevre ve kendisi için tehdit oluşturabilir. Bu yüzden tedavi olunması lazımdır. Tabiiki her zaman olduğu gibi hiçbir şey kesinlik kazanamaz ve bu hastalıkta da bu durum geçerlidir. Çünkü bazı hastalarda tedavi etki göstermez ve herhangi bir iyileşme gerçekleşmez. Bu durum da olayı çıkmaza sürer. Ama insanoğlu sürekli bilme isteğiyle dolu olduğu için bu durum için de bir çözüm bulmak için çalışmalara devam etmektedir. Her zaman olduğu gibi bu durumu da sizin için takip edip, herhangi bir bilgi öğrendiğimiz de sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.