Evlilik hiç şüphesiz belli bir zaman sonra mutlaka herkesin yaşayacağı bir durumdur. İnsanlar hayatlarını belirli bir zaman diliminden sonra yalnız yaşamaktan vazgeçip mutlu olabileceği kişilerle birlikte yaşamaya karar verirler. Bu kararlar aynı zamanda insanların hayatlarındaki en önemli kararlardan biridir. Çünkü bu alınan kararlar geleceğe dair artık bir aile olmanın da temellerini atmaktadır.

Günümüz toplumunda evlilik; birbirlerini seven ve kişisel değerlerine saygı duyan insanların hayatlarını hem dini hem de resmi olarak da imza altına alıp birleştirmeleri olarak ortaya çıkmaktadır. Evlilik sadece karşılıklı olarak verilen sözlerden ziyade aynı zamanda ortak bir hayat sürmek adına çeşitli sorumlulukları kabullenmektir. Bu durum bizlere evlenince birçok konuda görevlerimizin olduğunun sinyalini vermektedir. İnsanlar evlenmeye karar verdiklerinde bile birçok ortak karar almaktadırlar. Alınan bu kararların en başında ise gelecek ile ilgili planlar yer almaktadır. Çünkü insanlar sağlam temelleri olan bir evlilik yapmayı en önemli ilke olarak benimsemektedirler. Aksi halde kurulan evlilikler ne yazık ki çok fazla uzun sürmeden ayrılık ile son bulabilmektedir. Tabi ki bireylerin bu konularda daha da sağduyulu olması ve uzlaşmaya ılımlı olarak bakmaları en doğru karalardan biri olacaktır. Her ne kadar mutlu ve sağlam temeller ile kurulan birliktelikler olsa da maalesef bir gün belli başlı sorunlar dolayısı ile bu birliktelikler de son bulabilmektedir. Yapılan araştırmalar şuan ki günümüz toplumunda evliliklerin sona ermesinin başlıca sebeplerini şiddetli geçimsizlik olarak açıklamaktadır. Ayrıca bu durumu tetikleyen başlıca etken birçok dünya ülkesinde de ekonomik sıkıntılar olarak baş göstermiştir. Çiftlerin ekonomik standartların düşük olması karşısında daha fazla direnemeyerek evliliklerini sonlandırma kararları almaları kaçınılmaz acı bir gerçek olarak karşımıza çıkmıştır. Yine yapılan istatiksel araştırmalara göre boşanma oranlarının en fazla yaşandığı ülkelerin başında geri kalmış ve ekonomik açıdan gelişememiş ülkeler yer almaktadır. Zira insanlar evlilik hayatları süresince ekonomik olarak yaşam standartlarına en verimli şekilde cevap almak isterler. Çünkü bir aileyi bir arada tutabilmenin en önemli kuralların başında maddi güç yeterliliği gelmektedir. Bu da yaşanılan toplumdaki ancak ekonomik koşulların iyileştirilmiş olması ile doğrudan ilişkilidir. Bireylerin gözünü birçok konuda korkutan ve gelecek kaygısı yaşatan ekonomik sıkıntılar onları evliliğe karşı ne yazık ki olumlu bakamayacak konuma getirmiştir. Aynı zamanda dünya ülkelerinin neredeyse birçoğunda yaşanan küresel ekonomik krizler evlenmeyi düşünen onca genç insanın ilerleyen zamanlarda maddi olarak problemler yaşayacağı endişesine kapılarak bu konudaki düşüncelerini ya ertelemelerine ya da değiştirmelerine sebep olabilmektedir. Evli çiftlerin birlikteliklerini sona erdirerek boşanmaları sonucunda bu durumdan çiftlerin çocuklarının psikolojik olarak kendilerini yalnız hissetmeleri ve ruhsal çöküntü ile baş başa kalacakları sonucu da kaçınılmaz bir gerçektir. Birçok uzman psikolog evli çiftlerin evliliklerini bitirmeleri sonucunda çocukların aile ortamından uzak kalarak anne ve baba ilgisinden de ya yeterince faydalanamadığı ya da tamamen mahrum kalarak kendilerini sürekli olarak yalnız hissettikleri sonucunda hem fikirdirler. Böyle durumların yaşanması sonucunda çocuklar öz güvenlerini de yitirerek ne yazık ki geleceklerine ilişkin sağlıklı kararlar da alamayacaklardır. Çünkü aile içerisinde hemen hemen her çocuğun ortak beklentisi kendilerine öz güven aşılayan bir anne ve babanın desteğiyle büyümektir. Böylece hayata olan bakış açıları çok daha farklı olacak ve kendilerini geleceğe yönelik daima hazır hissedeceklerdir. Ayrıca aile ortamında kazanmış oldukları öz güven sayesinde hayatlarındaki önemli kararları da akıllarında soru işaretlerine yer bırakmayacak şekilde verebilmektedirler.

Tüm dünya toplumlarında olduğu gibi bizim toplumumuzda da evliliklerin son bulması her ne kadar hoş karşılanmasa da kaçınılmaz birer acı gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Evlenmeye karar veren ya da evli çiftlerin birlikteliklerini korumak adına daha sağlıklı kararlar almaları ve geleceğe yönelik planlarını imkânları dâhilinde daha da iyileştirebilmeleri onlara büyük avantajlar sağlayacaktır. Böylece çiftler daha mutlu ve güvenli bir evlilik yaşantısı sürdüreceklerdir.