Gerçekte aslında olmayacak bir nesneye, bir objeye veya bir canlıya karşı duyulan aşırı korkuya Fobi denir. Fobik insanlar, korktukları şeyleri gördükleri zaman kaygılanırlar. Fobik olan kişiler, fobilerinin aslında çok basit bir şey olduğunu bildikleri halde, fakat korkularının bir türlü alt edemezler. Bu fobilerden ötürü insanların işleri aksamakla beraber bozula da bilir. Fobiler oldukça sık görülür. Bir çok çeşit fobi vardır. Araştırmaların %i gösteriyor ki, bu insanlar en az bir şeye karşı aşırı korku duyarlar. Kadınlarda daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Sosyal fobi bir insanın ergenlik dönemlerinde daha sık görüldüğü bilinmektedir.

Fobilerin gerçek nedenleri bilinememektedir. Öne sürülen fobi nedenleri türlerine göre değişmekle birlikte aynı fobi türünde de hastadan hastaya değişiklik gösterir. Ruhsal rahatsızlıkların çoğunda olduğu gibi fobilerde de neden biyolojik, genetik ve çevreseldir. Genetik yatkınlık: bazı özgül fobilerde genetik yatkınlık fazladır. Örneğin, kan aldırma ve ya enjeksiyon yaptırma fobisi olan kişilerde ailede benzer hastalık normal topluma göre daha sıktır. Ancak bu yatkınlığın genetik veya çevresel etkenlere bağlı olarak gelişip gelişmediğini aydınlatacak araştırmalar henüz yetersizdir. Fobilerin üzerlerine gittikçe, fobiden kurtulabileceğimiz ya da daha aza indirileceği söylenmektedir.

Fobik insanların hepsinde hemen hemen aynı belirtiler görülmektedir.
Çarpıntı
Yüz kızarması
Titreme
Ağlama
Terleme
Bulanık görme
Nefes darlığı
Ağız kuruluğu
Yutkunma güçlüğü v.b.

Sık görülen özgül fobiler şunlardır:
Hayvanlar (yılan, köpek, kuş, fare v.b.)
Böcekler (örümcek, arı v.b.)
Yükseklik korkusu
Asansör korkusu
Uçağa binmek yada araba kullanmak
Kan görmek veya enjeksiyon yaptırmak v.b.

Fobiler sayılamayacak kadar çoktur.