Hastalık hastalığı, herhangi bir fiziksel hastalığı olmamasına rağmen veya çok hafif bir ağrısı olduğunda kişinin bu durumu abartıp ciddi bir hastalığın belirtisi olduğu kanısına varıp kaygılanması sonucu oluşan psikolojik bir durumdur.

Psikanaliz yaklaşıma göre; bu hastalığın nedeni, kişi bilinçaltında fark edemediği ve çözemediği durumlarla ve bunun oluşturduğu kaygılarla doğrudan yüzleşmek istemez.

Yüzleşmek yerine kendinde çeşitli bedensel hastalıkları üretip bunlarla uğraşmayı seçer. Bastırılmış öfkenin de bu hastalığın oluşmasında etkisi vardır. Kişi, başkalarına duyduğu öfkeyi ifade edemez ve bu duygusunu bilinçaltında bastırır. Sonrasında bu bastırılmışlığı diğer bir psikolojik savunma mekanizması olan yer değiştirme ile kendi bedenine yöneltir.

 

Davranışçı yaklaşıma göre; hasta olduğu zaman kendisinin çevresinden daha çok ilgi göreceği kanısına sahip olmasıdır. Bu düşünce tarzı çoğunlukla çocukluktan itibaren oluşmaya başlar. Her hastalandığında normal zamandan daha fazla ilgi gören çocuk, bu davranışı inancın oluşmasında temel alır. Hastalık hastalığı, özellikle aşırı korumacı ailelerde büyüyen bireyler ile aşırı şüpheci olan bireylerde daha sık görülür. Sosyal öğrenme yaklaşıma göre ise; çocuklar öğrenmeye taklit ederek başladığından ailesinin hastalıklarla ilgili yakınma davranışlarını ve hastalığa verilen tepkileri görür ve taklit eder. Kendi yetişkinlik döneminde hastalık yakınmaları da çocuklukta ailesinde karşılaştığı yakınmalara benzer.