T.C.
İSTANBUL 
37. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2018 – ………

           Borçlu asıl …………..  ve alacaklı vekili   geldi.Borçlu söz alarak takip konusu borcumu aşağıda belirtilen tarih ve miktarlarda ödememem halinde aylık 2.062,50   TL daha faiz işleyeceğini   biliyorum , anladım ve kabul ediyorum.Borcumu aşağıda belirtilen şekilde ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Taahhüdümü ihlal ettiğim takdirde hukuki ve cezai sorumluluğum olduğunu  biliyorum.dedi.Alacaklı vekili  söz alarak borçlunun taahhüdünü aynen yerine getirmesi kaydı ve şartı ile taahhüdünü kabul ediyorum kendisine  hukuki ve cezai  sorumluluğu tefhim edilsin dedi.26.11.2018

Asıl Alacağı
İcrada İşleyen Faiz
Tahsil Harcı  (%4,55)
İcra Av. Ücreti
Harçlar
Masraflar

ÖDENECEK MİKTAR

:
:
:
:
:
:
:

3.000,00 TL
73,23 TL
431,26 TL
139,83 TL
368,79 TL
39,82 TL
13,30 TL
____________


4.066,23 TL

ÖDEME TAAHHÜTLERİ:

TARİH TUTAR

30.03.2018         -1.Taahhüt 9.000 ,00TL

30.04.2018         -2.Taahhüt 9.000,00 TL

30.05.2018         -3.Taahhüt 9.000 ,00TL

30.06.2018         -4.Taahhüt 9.000,00 TL

30.07.2018         -5.Taahhüt 9.000 ,00TL

30.08.2018         -6.Taahhüt 9.000,00 TL

30.09.2018         -7.Taahhüt 9.000 ,00TL

30.10.2018         -8.Taahhüt 9.000 ,00TL

30.11.2018         -9.Taahhüt 9.000,00 TL

30.12.2018       -10.Taahhüt 9.000 ,00TL

30.01.2019       -11.Taahhüt 9.000,00 TL

28.02.2019       -12.Taahhüt 9.000,00 TL

30.03.2019       -13.Taahhüt 9.000 ,00TL

30.04.2019       -14.Taahhüt 9.000 ,00TL

30.05.2019       -15.Taahhüt 9.000,00 TL

30.06.2019       -16.Taahhüt 15.000 ,00TL

30.07.2019       -17.Taahhüt Ferilerin tamamı

Borçlunun kimliği görüldü; borçluya  ödeme taahhüdünü aynen kabul ettiği ve taahhüdü ihlal  halinde cezai sorumluluğun bulunduğu açıkça anlatılıp keyfiyet ihtar olundu. Tutanak, birlikte imza altına alındı.01.08.2018

Borçlu …………..                 Alacaklı Vekili Av……………..               İcra Md Yd