İşsizlik maaşı, kayıtlı olarak çalışan personelin kendi isteği dışında işsiz kalması durumlarında İşkur tarafından belirli sürelerle verilen ödenektir. Kişinin işsiz kaldıktan sonraki ve yeni bir işe girene kadarki sürecinde yardımcı olunabilmesi adına verilen bu ödeneği alabilmek için bazı şartlar mevcuttur. Bu şartlar;

– Son 3 yıl içinde en az 600 gün çalışmış olmak,

– İş akdinin feshinden önceki son 120 gün kesintisiz çalışmış olmak,

– Kendi isteği dışında işsiz kalmak,

– İş akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde işsizlik maaşı için İşkur’a başvurmuş olmak.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Ne Zaman ve Nasıl Yapılmalı?

Kişinin işsiz kaldığı tarihten sonraki 30 günlük süre zarfında en yakın İşkur şubesine ya da online olarak www.iskur.gov.tr adresinden başvuru işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Onay ya da red cevabı ortalama 1 hafta içerisinde kişiye SMS olarak bildirilmektedir. Eğer kişi bu 30 günlük süre dahilinde işsizlik maaşı başvurusu yapmazsa hakkı tamamen yok olmamaktadır fakat başvuracağı tarihe kadar geçen günlerin miktarı toplam ödenekten kesilmektedir. Örneğin; işsizlik maaşı başvurusunu iş akdinin feshinden 2 ay sonra yapmış birinin toplam 6 aylık hakkı varsa hakkı olan 30 günlük başvuru süresini de çıkardığımızda ancak 5 ayını alabilecek demektir.

İşsizlik Maaşı Miktarı ve Süresi Nasıl Belirlenmektedir? 

İşsizlik maaşının tutarı günlük olarak hesaplanır ve kişinin son 4 ayda aldığı ortalama brüt günlük ödeneğin % 40’ı olarak geri ödenir. Süresi ise;

– Son 3 yılda en az 600 gün çalışmış olanlar için 180 gün,

– Son 3 yılda en az 900 gün çalışmış olanlar için 240 gün,

– Son 3 yılda en az 1080 ve üzeri gün çalışmış olanlar için ise 300 gündür.

İşsizlik Maaşı Hangi Durumlarda Kesintiye Uğramaz?

Hastalık, grev, ücretsiz izin, lokavt, disiplin cezası, hükümlülükle bitmeyen tutukluluk durumu, kısmi istihdam, ekonomik kriz, hayatın genelini etkileyen olaylar, doğal afet gibi durumlarda işsizlik ödeneği kesintiye uğramaz.

İşsizlik Maaşının Kesildiği Durumlar: 

– Kişi yeni bir işe girerek kayıtlı bir çalışan haline geldiğinde,

– Bakanlıklarca gönderilen müfettiş ve kontrol personellerinin işyeri ziyaretlerinde kişinin kayıt dışı çalıştığını tespit ettiklerinde,

– Emeklilik durumunda,

– Kişinin işsizlik maaşı aldığı süre içinde aynı zamanda farklı bir sosyal kurumdan da ödenek aldığı durumlarda,

– İşkur’un düzenlemiş olduğu ve günlük olarak ücret ödenen meslek edindirme kurslarına katılım sağlandığında da işsizlik ödeneği kesilir.

Ek olarak işsizlik maaşının alındığı süre zarfında sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılabilmektedir.