Kan sayımı değerleri neyi gösterir? Nasıl değerlendirilir? Kan Sayımı veya diğer bir deyişle Kan gazı analizi nedir?

Kan gazı analizi hastadan alınan anemnezin (hasta ve hastalığı hakkında hakkında genel bilgi) yanında hastanın genel durumu, hastalığın seyri ve acilen müdahale edilmesi gereken durumlarla ilgili hekime bilgi veren kan değerleri tablosudur. Kan gazı analiz raporunda verilen değerlere göre hekim olması gereken değer aralığının üstünde veya altında görülen değerlere bakarak hastalığın nasıl bir hastalık olduğunu (viral,bakteriyel,paraziter,zehirlenme gibi) tahmin ile yaklaşımını ve yapılacak testleri bu yönde yapması için bir yol gösterici olarak bu değerleri kullanır. Peki hemen hepimizin yaptırdığı bu test değerlerinin açılımları, anlamları nelerdir? gelin beraber inceleyelim.

Değerlerin ingilizce ve latince olması analizi yapan cihazların ithal olması nedeniyle ingilizce ve uluslararası tıp dilinin latince olması nedeniyle latincedir. HGB: Hemoglobin (Hb) Kandaki toplam hemoglobin miktarını gösterir. Anemi, kan kaybı, polistemi (eritrosit sayısının normalden fazla olması) v.b. durumların değerlendirilmesinde kullanılır. Polistemi, egzersiz ve yüksek rakım hemoglobin miktarını artırırken anemi ise hemoglobin miktarını azaltır. (Hemoglobin): Kandaki hemoglobin miktarı, anemilerin tanısında önem taşımaktadır.

HCT: Hematokrit Kandaki eritrosit hemoglobin miktarını gösterir. Diğer bir ifadeyle kandaki şekilli elemanların kan sıvısının hacmine oranıdır. Anemi ve kan kaybı gibi durumlarda değer düşerken, polisitemi ve vücudun su kaybettiği kusma, diyare (ishal) gibi durumlarda değer yüksek çıkar.

WBC: White Blood Cells (Akyuvar Sayısı – Beyaz kan hücrelerinin sayısı – Lökosit sayısı) İmmun sistemin yani bağışıklık sisteminin savunmasını sağlayan beyaz kan hücrelerinin sayısını ifade eder. Yaşa bağlı olarak değişebilmekle beraber yetişkin bir insanın vücudundaki beyaz kan hücrelerinin sayısı 4bin – 10bin mm3 aralığındadır. Bu değerin düşmesi lökopeni, artması lökositoz olarak adlandırılır. Viral enfeksiyonlarda, kemik iliği rahatsızlıklarında ve bazı ilaçların (özellikle kemoterapi ilaçları) kullanımında lökositoz, lösemi ve kronik mikrobik hastalıklarda ise lökositoz görülür. RDW: Red cell Distrubition Width Eritrositlerin dağılım genişliğini gösterir.

PLT: Platelets (Trombosit sayısı) Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelere platelet veya trombosit denir. Bu değer pıhtılaşma sisteminin ve kan yapım sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır. Akut enfeksiyonların varlığında ve demir eksikliğinde trombosit sayısı yükselirken lösemi ve kan yapım yerleri olan kemik iliğinin baskılanması durumlarında ise trombosit sayısı düşer.

PNL (Nötrofiller): Bu değerin yüksek çıkması durumunda bakteri kaynaklı enfeksiyonların varlığı düşünülür. RBC: Red Blood Cells (Kırmızı kan hücrelerinin –eritrosit- sayısı) Bütün hücrelere kan taşınması eritrositler sayesinde olur. Eritrosit sayısının düşüklüğü anemi ve kan kaybı gibi durumları görterir. Değerin yüksekliği ise polisitemi, KOAH, yüksek yerlerde oturma gibi durumlardan kaynaklanabilir.

MCV: Mean Corpuscular Volume Eritrositlerin ortalama büyüklüğüdür. (Mean Corpuscular Volume): Bu değer oksijen taşıyan hücrelerin ortalama büyüklüğü olarak değerlendirilir. Değer düşükse kırmızı hücrelerin küçük olduğu, yüksekse hücrelerin genişlediği düşünülür.

Demir eksikliğine bağlı anemilerde değer küçülür, B12 vitamin eksikliğinden kaynaklanan anemilerde ise değer yüksek çıkar. Bunlar örnek verdiğimiz rahatsızlıklardır. Pek çok tanıya yardımcı olacak değerler arasında yer alırlar.

MCH: Mean Corpuscular Hemoglobin Eritrositlerdeki hemoglobin miktarını gösterir. Kırmızı hücrelerdeki hemoglobin miktarını gösteren değerdir.

MCHC: Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration Eritrosit hemoglobin konsantrasyonunun yüzde olarak ifadesidir.

MPV: Mean Platelet Volume Trombositlerin ortalama büyüklüğüdür. PDW: Platelet Distrubition Width Trombositlerin dağılım genişliğini gösterir. -NE%: Nötrofil Yüzdesi -LY%: Lenfosit Yüzdesi Lymphocytes (Lenfositler): Bu değerin yüksek çıkması durumunda viral hastalıklardan şüphelenilir. -MO%: Monosit Yüzdesi -EO%: Eozinofil Yüzdesi Eosinophils (Eozinofiller):

Bu değerin yüksek olduğu durumlar alerji ve parazit kaynaklı hastalıkları çağrıştırır. -BA%: Bazofil Yüzdesi Kan Tahlilindeki Biyokimyasal Parametreler Sedimantasyon: Kanın çökelme hızının göstergesidir. Kan üretimi sırasında düşük, kan hastalıkları, mikrobiyal enfeksiyonlara bağlı apseli oluşumlarda ve romatizmal rahasızlıklarda yüksek çıkan bir değerdir.

Üre-Bun-Kreatinin: Böbreğin çalışma performansının göstergesidir. Böbrek düzgün çalışıyorsa değer normaldir. Böbrekte bir sorun olşutuğunda yüksek çıkar.

Ürik asit: Protein ağırlıklı beslenenlerde ve doku yıkımına neden olan hastalıklarda yüksek çıkar. AST – ALT: Fazla alkol kullanımında, kas ve kalp hastalıklarında yüksek çıkan bu değer Karaciğerin fonksiyonlarını kontrol edebilmenizi sağlayan değerlerden biridir.

GLUKOZ: Kanda bulunan monomer halde yani hücre içine alınabilecek hale getirilen şekerin kandaki miktarını gösterir. Sürekli yüksek olduğu durumlar şeker hastalığı göstergesidir.

GGT-ALP: Safra sistemi dolayısı ile karaciğer hastalığının göstergesidir. Safra sistemi ve karaciğer hastalığı yaşayanlarda yüksek çıkar. Hamilelerde ve çocuklarda yüksek çıkması normal sayılır.

Kolesterol – Trigliserid: Kanda bulunan sindirilmiş lipid oranını gösteren değerdir.

HDL yani iyi kolesterol miktarının fazla LDL yani kötü kolesterol miktarının az olması istenir.

Lipaz – Amilaz : Pankreas hastalıklarının belirlenmesini sağlayan değerlerdir. Demir-Demir bağlama kapasitesi-Ferritin: Demir ve kan düzeylerini gösteren değerlerdir.

CRP: Yeni oluşmakta olan enfeksiyonun ya da inflamasyonun belirtisidir.

FT3, FT4, TSH: Tiroid bezinin aktivitesi ile ilgili bilgi veren kan değerleridir.