Gelişen şehir hayatı ve sürekli olarak artış gösteren insan nüfusu son derece kalabalık bir toplumun temellerini oluşturmaktadır. Bu durum birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. İnsanlar her ne kadar şehir hayatından şikâyetçi olsalar da bu duruma paralel olarak şehir hayatından vazgeçememektedirler. Kırsal kesimlere yani köylere oranla sanayi ve iş potansiyeli olarak beraberinde bunlara benzer birçok ayrıcalığı da bünyesinde barındırması itibariyle şehir yaşantısı insanları kendisine bağlamaktadır. Sürekli olarak göç dalgalarına uğrayarak daha da fazla nüfusa erişen şehirler insanların birçok isteklerine de cevap verememektedir. Köy hayatını geride bırakıp hatta varını ve yoğunu satıp şehirlere yerleşen insanlar ne yazık ki umduklarını bulamayıp hüsrana uğrayabilmektedirler.

Şehir hayatıyla ilk defa tanışan insanlar için burada yaşam sürmek hiç de sanıldığı kadar kolay olmamıştır. Bunun başlıca sebebi köy ortamında yaşam sürmeye alışmış birçok insanın birden bire şehir ortamına girerek yaşamını devam ettirmeye çalışması ile ortaya çıkmaktadır. Çünkü şehir ortamında yaşam sürdürmek köylerde olduğundan çok daha farklıdır. Her şeyden öncesi köy ortamında yetişmiş bir insanın daha sonrasında şehir ortamında hayatını sürdürmeye çalışması son derece alışılması zor bir durumdur. Köylerden insanları şehirlere göç etmeye zorlayan birçok sebebin başında ekonomik sıkıntılar gelmektedir. Köylerdeki yaşayan insanların geçimlerini köy ortamında yeterince sanayi olmadığından ya da hiç olmadığından dolayı çoğunlukla çiftçilik ve tarımdan sağladıkları neredeyse herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Fakat ne yazık ki ülkemizde zaten yeterince gelişemeyen çiftçilik ve tarım sektörü gün geçtikçe daha da kötüye gitmektedir. Bu duruma benzer olarak köylülerin en önemli geçim kaynaklarından biri olan hayvancılık da pek farklı bir durumda değildir. Köylerdeki bu durumun en başlıca sebebi ise artan maliyet fiyatlarıdır. Artan maliyet fiyatları dolayısıyla hayvancılık, besicilik, seracılık, tarım ve çiftçilik gibi birçok iş potansiyelinin zamanla yok olmaya yüz tutmuş olması ülkemizdeki kaçınılmaz bir acı gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca son zamanlarda tarım ve çiftçilik sektöründeki ihracat oranının normalin çok altında azalarak ithalat oranının ise normalin çok üstünde bir artış seyri izlemesi köylülerin en önemli geçim kaynaklarından biri olan çiftçilik ve tarım sektörüne en ağır darbelerden birini indirmiştir. Tüm bu sebepler zincirleme olarak köy insanlarının şehirlere göç etmesinde oldukça fazla etkili olmuş ve köylerden şehirlere yapılan göçler sonucunda şehir nüfusunda aşırı oranda bir artışa neden olmuştur. Göç dalgası sonucu şehre gelerek ilk defa sanayi ile tanışan köy insanları üretimin bir parçası olarak yaşantılarını sürdürmeye devam etmişlerdir. Ancak şehir yaşantısının köylere oranla çok daha pahalı bir geçim standartlarına sahip olması onları gene de ekonomik sıkıntılardan kurtarmaya yetmemiştir. Her şeyden öncesi şehre göç eden insanların barınacakları yer bulabilmesi oldukça büyük bir problem olarak karşılarına çıkmaktadır. Her ne kadar bütçelerine uygun kiralık ev arayışında olsalar da artan kira fiyatları şehre yeni yerleşen insanların bu hayallerine de gölge düşürmektedir. Çünkü gelirlerinin büyük bir bölümünü kira olarak ev sahiplerine ödemek zorundadırlar. Bunlara ek olarak elektrik, su, doğal gaz faturaları, giyim ve gıda gibi birçok temel giderler de dâhil olunca daha iyi bir yaşam sürmek umuduyla şehre yerleşen insanların kurmuş oldukları hayaller de deyim yerindeyse suya düşmüştür.

Ne yazık ki daha iyi bir iş, daha iyi bir ekonomik yaşam ve daha iyi bir gelecek gibi birçok umutla şehre yapılan göçler belirli bir zamandan sonra yerini hayal kırıklığına bırakmıştır. Tüm bu yaşanan sıkıntılar neticesinde ise birçok insan tekrardan adeta onlar için ikinci ana vatanları niteliğindeki köylerine geri dönerek alışık oldukları hayatı yaşamaya devam etmektedirler. Sonuç olarak bu durum her ne kadar gelişmiş bir iş potansiyeline sahip olsa da şehirlerdeki yaşam standartlarının maalesef köylere oranla çok daha erişilmesi zor olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne sermektedir.