Sigara, dünya üzerindeki birçok toplumda en yaygın olarak tüketilen ve tütün adı verilen bitki türünün kurutulup, işlenerek ve rulo şeklinde dibi filtreli kâğıda sarılması sonucu elde edilen bir tür tüketim maddesidir. Kullanımı oldukça yaygın ve geniş kitlelere ulaştığından birçok dünya ülkesi tütün ve tütün ürünleri piyasalarında lider olma yarışına girmiştir. Bunun en başlıca sebebi ise insanların sigara tüketimlerinin aşırı derecede artış göstermesidir. Aynı zamanda bu artış günden güne devam etmektedir. Bu duruma paralel olarak da tütün ürünleri piyasalarında önemli derecede bir canlanma meydana gelmektedir. Doğal olarak bu sektörde faaliyet gösteren birçok üretici firma da hem insanların sigara tüketimi ihtiyaçlarına cevap verebilmek hem de kar paylarını en üst seviyelere yükseltebilmek amacıyla diğer rakip firmalar ile rekabet etmektedirler.

Uluslar arası yapılan birçok istatiksel araştırmalara göre;  sigara tüketiminin her geçen gün biraz daha artış gösterdiği ve sigara kullanımının en çok genç bireyler tarafından gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. İnsanların sigara tüketimine başlamalarındaki en başlıca sebebin her ne kadar stres olduğu söylense de bu sebep ile beraber birçok nedenlerin de etkisi yer almaktadır. Örneğin; aile içerisinde anne, baba veya yetişkin bir bireyin sigara tüketimi o aile içerisindeki küçük yaştaki bir çocuğa normal bir durum hatta örnek alınması gereken bir davranış gibi görülebilmektedir. Dolayısıyla özenti ve merak sonucunda ne yazık ki o ailedeki en küçük yaştaki birey dahi sigaraya başlamış olur. Yapılan istatiksel araştırmalar sonucunda ülkemizde sigara kullanım yaşındaki düşüşün eskiye oranla daha da çok arttığı tespit edilmiştir. Ülkemizde büyük şehirlerde sigara tüketen kitlelerin daha çok lise ve ortaokul öğrencilerinden meydana geldiği en açık şekliyle içler acısı bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Lise ve ortaokul çağındaki bu genç kitlelerin sigaraya başlamalarındaki en önemli etken ise arkadaş ortamıdır. Zira ergenlik çağındaki bu genç bireyler çevrelerindeki yaşıtları olan arkadaş ortamından dışlanmamak ve onların görüşlerine göre; kendilerini çevrelerine kanıtlayıp, büyüdüklerini göstermek, derslerin yoğun stresinden kurtulup rahatlamak gibi birçok sebebe bağlı olarak ne yazık ki sigara ile tanışmaktadırlar. Aynı zamanda okul ortamındaki öğretmenlerin de öğrencilere sigara içerken gözükmesi bu durumu tetikleyen bir diğer unsurdur. Böyle bir durumda özellikle de ergenlik evresindeki birçok öğrenci öğretmenlerinden özenerek ve merak ederek sigara kullanımına başlayabilmektedir. Tabi ki tüm bunlar ülkede sağlıksız nesillerin yetişmesine ve sigara tüketen insanlarda birçok ölümcül hastalığın var olmasına da zemin hazırlamaktadırlar. Bu hastalıkların başında kanser, kalp ve damar hastalıkları, siroz, kısırlık, cinsel hastalıklar gibi birçok sağlık problemlerine yol açan hastalıklar gelmektedir. Ayrıca sigara tüketimi sonucunda alınan nikotin kandaki hücrelere zarar vermekte ve vücuttaki birçok organın da sağlıklı çalışmasını engelleyerek görevini yerine getirmesine engel olabilmektedir. Sigara tüketimi aslında dolaylı olarak birçok insanın da sağlığını tehdit etmektedir. Sigara içen bir insanın yanında bulunan bir kişi sigara dumanını solumaya maruz kalmakta ve pasif içici olarak en az sigara içen kişi kadar zarar görmektedir. Aynı şekilde sigara içen anne ve babaların da çocuklarının yanında sigara içmemeye özen göstermeleri gerekmektedir. Çünkü sigara dumanına maruz kalan çocuklar çok küçük yaşlarda ölümcül hastalıklara yakalanma riski ile karşı karşıya kalabilirler. Özellikle de hamile bayanların gebelik dönemleri boyunca hem bebeğin hem de annenin sağlığı için sigara içmemeleri gerekmektedir. Zira gebelik dönemi boyunca anne adayının sigara tüketmesi bebeğe kan yoluyla birçok hastalığın da bulaşmasına yol açmaktadır. Anne adaylarının sigarayı gebelik döneminden önce bırakmaları, gerekirse bu konuda bir uzman danışmandan psikolojik destek almaları çok daha doğru bir karar olacaktır. Sigara içen birçok kişi sigarayı her ne kadar bırakmak istese de sigara tiryakisi olduğundan iradesine yenik düştüğü için sigaradan vazgeçememekte olduğunu dile getirmektedir. Oysa ki psikolojik tedavi ile desteklenen sigarayı bırakma çalışmaları birçok sigara tiryakisinin iradesine hâkim olarak sigarayı bırakmasını sağlamıştır. Ayrıca sigara tüketimini azaltmak ve caydırıcılık amaçlı birçok ülkelerde sosyal sorumluluk projeleri faaliyete geçirilmiştir.

Başta bizim ülkemizde de olmak üzere birçok dünya ülkelerinde devlet dumansız hava sahası adı altında birçok projeler yürütmektedir. Örneğin; sigara paketlerinin üzerinde yer alan sigara kullanımının insan sağlığına verdiği zararlara ilişkin uyarılar bu önlemlerden bir tanesidir. Ayrıca kapalı mekânlarda sigara içilmesine karşı adli para cezaları uygulanması, medya yayın organlarınca sigaranın bırakılmasını teşvik edici kamu spotu yayınlar yapılması bu projeleri oldukça etkili kılmış ve dumansız hava sahası genişletilerek sigara içmeyen insanların sigaradan zarar görmesi bir bakıma önlenmiştir. Okul ortamındaki öğrencilere uzman psikologlar tarafından verilen seminerler aracılığıyla sigara içmenin ilerleyen yaşlarda insan sağlığına vereceği zararlar anlatılmakta ve sigara tüketen insanların, sigara tüketmeyen insanlara oranla çok daha erken yaşlarda hayata veda ettiği önemle vurgulanmaktadır. Yapılan tüm bu sigara tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalar sivil toplum kuruluşlarınca ve devletin de desteğiyle daha da etkili olabilmektir.