Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir

By |25/03/2019|Categories: Devlet, Hukuk|Tags: , , |

Adli Sicil Kaydı ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar, adli sicil kaydında kendilerine mahsus bir bölümde kaydedilirler. Normal bir adli sicil kaydı (sabıka kaydı)belgesi alındığında bu bilgiler görünmez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak mahkeme, hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet Başsavcılığı [...]