Twitter da şahsınıza hakaret mi edildi? Merak etmeyin devletimiz bunu Anayasamızda ve  Medeni Kanunumuzda düzenlemiştir,  Anayasa M.17/2 şeref ve haysiyet temel haklar arasına alınmıştır. Ayrıca Medeni Kanun M. 24 kişinin sadece manevi değil sosyal,ekonomik, mesleki şeref ve haysiyetini de kapsayacak şekilde geniş olarak düzenlenmiştir. Başınıza böyle bir şey geldiğinde maddi ve manevi tazminat davası açabilir, saldırıya son verilmesi davsı açabilir, saldırının hukuka aykırılığının tespiti davalarını açabilirsiniz.

Yok eğer  ben sevmiyorum adliyenin duvarlarını derseniz de spam olarak kişiyi ekleyip durumu Twitter a bildirebilirsiniz.

 

Twitter’daki bir kullanıcı nasıl şikayet edilir

Twitter’daki bir kullanıcı nasıl şikayet edilir

Resimdeki düğmeye basın

Resimdeki butona tıklayın ve Spam olarak bildir’e tıklayın. Kişi hem engellendi hem de şikayetçi olduğunuz twitter’a bildirildi.

Resimdeki butona tıklayın ve Spam olarak bildir’e tıklayın. Kişi hem engellendi hem de şikayetçi olduğunuz twitter’a bildirildi.

ve Spam olarak bildir’e tıklayın. Kişi hem engellendi hem de şikayetçi olduğunuz twitter’a bildirildi.