Üniforma bir meslek grubunun, kurum veya kuruluşun giydiği kendilerine özel genellikle tek tip (askeri kıyafetlerde ufak değişiklikler rütbe değişikliğine neden oluyor) kıyafetlerdir. Dilimize İtalyanca’dan geçmiştir. Latince kökenli üni ön eki tek, form kelimesi ise şekil anlamına gelir.

Üniformalar hakkında genel algı resmi kurumlarda giyildi olsa da resmi olmayan kuruluşlarda da üniformalar kullanılmaktadır. Üniformalar kullanıldıkları kuruluşa göre amaca uygun olarak tasarlanır. Üniformalar günlük yaşamımızda okullarda, restoranlarda ve hastanelerde karşımıza çıkmaktadır.

Üniformaların gerekliliği üzerine birçok fikir ortaya atılsa da üniformalar psikolojik ve disipline etkilerinden dolayı düzen açısından önemli birer araçtır.

Üniforma kişiler arasındaki adalet duygusunu benimsetmesi açısından önemlidir. Kıyafetler farklı olmuş olsaydı birinin diğerinden üstün olduğu fikri ortaya çıkacak ve kişi zihninden daha düşük veya tersine daha yüksek bir pozisyonda olduğunu düşünecekti. Ve doğal olarak bu düşünce iş performansına yansıyacak dolayısıyla kurumun performansı kötü yönde etkilenecekti.

Üniformaların bir diğer özelliği ise kişinin bir ekip çalışması içinde olduğunu ifade etmesidir. Bir kişinin olmadığı bir durumda başka bir kişinin yerini dolduracağı anlamını da taşır. Mesela mağaza ve marketleri düşünelim. Bir soru sormak istediğimizde mağaza elemanını bulmamızı kolaylaştırır. Eğer bir eleman meşgulse diğer elemana yöneliriz ve danışmak istediğimiz konuyu ona danışırız.

Ayrıca üniforma  çalışanın kendini işyerinin bir parçası olarak görmesini yani ait olma duygusunu da tektikler. Kişi kendisini bir yere ne kadar bağlı hissederse davranışları, çalışması ve dikkati o ölçüde düzenlenir ve artar.

Öğrenciler tarafından üzerinde ilginç değişiliklerin yapıldığı okul kıyafetlerinin de belli kullanılma sebepleri vardır. Okullarda üniforma giyilmesinin en büyük sebebi ise benim görüşüm sosyal ve ekonomik sınıf kavramını ortadan kaldırmasıdır. Gençler arasında popüler olan marka ve pahalı giyinme merakı ekonomik gelir düzeyleri yeterli olmayan aileleri sıkıntıya sokmaktadır. Üniforma sayesinde düşük gelirli ailelerin çocukları da yüksek gelirli ailelerin çocukları da aynı şekilde giyinmekte ve bu sayede sosyoekonomik sınıf farkı denilen kavramın ortaya çıkması engellenmektedir. Ayrıca üniformaların ütülü ve temiz olması yönündende okulun temsili en güzel şekilde olacaktır.