Mersin 1980-2007 aralarında doğum esnasında beklenen aşağı yukarı ömrün tahmini 11 yıl, yetişkinlerde okuryazarlık ve okullaşma oranlarının yüzde 23, satın alım gücü paritesine yönelik uyarlanmış birey başına düşen gayrı safi yurtiçi hasılanın ise yüzde 100 çoğalması dahi, Türkiye’yi cinsiyete dayalı gelişmişlik endekslerinde aşağı sıralardan kurtaramadı. Üzgünüm seneler geçtikçe escort kadınların iktisadi yaşama katılımı ve iş oranlarındaki yükseliş negatif olarak etkilenmiştir. Kısacası, Mersin bayanların işgücüne katılımları 1950’lerin ortasından beri düşmektedir; 1950’lerin 2. yarısında bu oran yüzde 70’lerde iken 2000’li senelerde bu oran yüzde (%) 20’lere kadar gerilemiştir. Nitekim, Mersin bayanların işgücüne katılım oranı, öbür tek ifadeyle istihdam edilen ve işsiz bayanların çalışabilir yaştaki müessesesel olmayan kadın nüfusuna oranı, 1989 yılında yüzde 36,2 iken bu oran 1999’a gelindiğinde yüzde 30’a, 2009’a gelindiğinde ise yüzde 26’ya düşmüştür. Yani son yirmi senede bayanların işgücüne katılım oranı yüzde (%) 28 azalmıştır. ( Sosyal-İş Sendikası 8 Mart Raporu, 2010: 17) Benzer dönemde erkeklerin işgücüne katılım oranı ve evrensel işgücüne katılım oranı da gerilemiştir. Son 20 senede erkeklerin işgücüne katılım oranı yüzde 12,4 azalırken, evrensel işgücüne katılım oranı yüzde 17,6 azalmıştır. Halbuki, bayanlar işgücüne katılımı düşmeye devam ederken, bu düşüş erkeklere mukayese et daha fazla olmuştur. Benzer tek düşüş bayanların istihdam oranında (istihdam edilen bayanların çalışabilir yaştaki kurumsal olmayan kadın nüfusuna oranı) da yaşanmıştır. 1989’da yüzde 32,7 iken bu oran 1999’a gelindiğinde yüzde 27,7’ye, 2009’a gelindiğinde ise yüzde 22,3’e düşmüştür. Kısacası, nihai yirmi senede bayanların istihdam oranı yüzde 3bir,8 azalmıştır. Yeniden benzer dönemde erkeklerin http://mersin.escortlarla.com/mersinin-ilgcin-escortlari-sizleri-bekliyor/  istihdam oranı ve evrensel istihdam oranı da gerilemiş, erkeklerin istihdam oranı yüzde 18; evrensel istihdam oranı ise yüzde 22,6 azalmıştır.