Yalan söyleme hastalığı latincesi ile mitomani. Bu hastalığa yakalanan kişilere mitoman tanısı konulmaktadır. Elbette her insan zaman içinde en az bir kere de olsa yalana başvurmuştur. Beyaz yalan diye tabir ettiğimiz yalanlar mitomani teriminin içine girmez. Örneğin olumsuz bir durumu tatlıya bağlamak için kavga eden çiftlerden birine gidip, eşin aslında çok üzgün demek beyaz yalanlar kategorisine girmektedir. Mitomaninin asıl ilgilendiği bu grup değil, sorun yaratıcı bir psikolojik hastalıktır.
Yalan söyleme hastalığına yani mitomani’ye yakalanan kişiler için yalan sebebi aslında pek yoktur. Sebepsiz, durduk yere yalan söylerler. Bunu aslında çok bilinçli olarak yapmazlar. İradeleri yalana karşı savunmazsızdır. Kendilerini yalan söylemekten alıkoyamazlar. Bir müddet söylemedikleri süreçler olsa bile, tekrar yalan söylemeye başlarlar. Söyledikleri yalanlar sebepsiz olduğundan, bu yalanlar çoğu kez başlarına sorun yaratır. Çünkü bir yalanı diğer bir yalanla örtbas etmeye çalışırlar. Bu ucu olmayan çember böyle büyür gider ve işin içinden çıkamaz hale gelirler. Çoğu mitomani hastası yalan söylemeden önce, o yalanı söylediklerinde başlarına iş açacaklarını da bilirler. Fakat iradelerine karşı koyamazlar. Zamanla bu hastalık yüzünden sevgililerinden, arkadaşlarından çevrelerinden olurlar. Yalnızlaşmaya başlayan mitomani hastaları asosyalleştikçe hastalığın seyri daha da artar ve kendilerini farklı göstermeye çalışma iç güdüsü ön plana çıkar.

Mitomani hastalığının belirtileri aslında çok basittir. Sık sık yalan söylemek, sebepsiz yalan söylemek, kendini olduğundan farklı göstermek için yalan söylemek, bir süre sonra söylediği yalanlara kendi de inanmak, yalanın ilerde sorun yaratacağını bildiği halde yalan söylemek, bazı durumlarda dürüst olmaya çabalarken bile iradesine yenik düşüp yalan söylemek gibi belirtileri bulunmaktadır.
Yalan söyleme hastalığının günümüzde tedavisi mümkündür. Fakat tedavi sürecinde hastanın kendisinin de yardımı gerekmektedir. Belirtilerden şüpheleniyorsanız zaman kaybetmeden uzman bir psikoloğa başvurulması gerekir.